INFOSÜSTEEM TERVISHOIUASUTUSELE:
Asendage lugematud Exceli failid ühe võimeka tarkvaralahendusega, mis aitab koondada olulised protsessid ühte infosüsteemi.

Meie tänased tervishoiuteenust osutavad kliendid kasutavad PlanPro tarkvara erinevate tervishoiuasutustele omaste protsesside haldamiseks.

  • Areng on osa iga kaasaegse organisatsiooni eesmärkidest. Hallake haigla arengukavas seatud arengusuundade ja pikaajaliste eesmärkide täitmiseks koostatud tegevuskavasid, tööplaane ja tegevusi koos seotud osapooltega hõlpsalt ühes infosüsteemis üle kogu organisatsiooni.
  • Juhtige projekte ühes tarkvaralahenduses, olgu selleks siis tervishoiuasutusesisest ravikvaliteeti, teadustegevust või jooksvat haldust puudutavad projektid. 
  • Muutke hangete läbiviimine tõhusamaks läbi organisatsioonisise koostöö parandamise nii hangete ettevalmistamisel kui ka pooleliolevate hankemenetluste juhtimisel ja järeltegevuste koordineerimisel.
  • Tervishoiuasutused pakuvad tööd tuhandetele inimestele üle Eesti. Viige arstide, õendus- ja hoolduspersonali ning tugiüksustega läbi arenguvestluseid ning hinnake kompetentse. Samuti saate korraldada küsitlusi ja 360-kraadi tagasiside uuringuid. Vähendage administreerimisele kuluvat aega ning muutke kogu protsess kõigile osalejatele hõlpsamaks, kasutades vestluste ettevalmistamiseks ning kokkuvõtete tegemiseks ühtset elektroonilist keskkonda.

1 infosüsteem tervishoiuasutusele, 50% vähem Excelit, 100% läbipaistvust

Soovite lahenduste ja võimaluste kohta rohkem teada?

Efektiivsemad protsessid

9 mooduliga terviklik tarkvaralahendus aitab muuta organisatsiooni tööprotsesse kiiremaks ning läbipaistvamaks.

Väiksem ajakulu

Infosüsteem aitab vähendada administreerimisele kuluvat aega ning toetab tõhusamat koostööd ja infovahetust organisatsioonis.

Tõestatult võimekas

Lahendus on loodud koostöös Eesti tippjuhtide ja -spetsialistidega ning on kasutuses paljudes ettevõtetes ja avaliku sektori asutustes.

PlanPro lahendused haiglatele ja teistele tervishoiuasutustele

PlanPro klientidel on 500+ strateegilist eesmärki, 30 000+ tööülesannet ja eelarvete maht 990 miljonit eurot.

Infosüsteem tervishoiuasutusele

Tutvu võimalustega:

Tööde haldamine ja projektide juhtimine
Koondage kõik tegevusplaanid, projektid, tööülesanded ühte süsteemi. Parandage organisatsioonisisest koostööd ja infovahetust.

Strateegiline juhtimine
Viige strateegilised eesmärgid iga töötajani. Sõlmige tulemuskokkulepped. Mõõtke edusamme ja tunnustage.

Riskijuhtimine
Tuvastage, kategoriseerige ja hinnake riske. Kavandage maandamistegevused ja jälgige nende elluviimist.

Tööaja planeerimine ja mõõtmine
Saage ülevaade planeeritud ja tegelikult kulunud tööajast töötajate tööülesannete ja protsesside lõikes.

Eelarve koostamine
Muutke eelarve koostamine teiste planeerimisprotsesside osaks. Säästke end tabelipõhiste eelarvete kokkupanemise kaosest.

Arenguvestlused
Vähendage administreerimisele kuluvat aega. Muutke protsess lihtsamaks nii töötajate, juhtide kui personalitöötajate jaoks.

Kindlasti saame ka Sulle kasulikud olla!

PlanPro juhtimistarkvara on võimalik võtta kasutusele sobivas ulatuses, seadistades seda vastavalt organisatsiooni vajadustele.