PlanPro (tuntud ka tööplaani tarkvara nime all) on terviklik äritarkvara lahendus, mis aitab hoida fookust eesmärkidel, korraldada meeskondade tööd, planeerida eelarvet, juhtida riske, samuti töötulemusi monitoorida ja hinnata. 

PlanPro tarkvara peamiseks eeliseks on võimekus siduda kogu organisatsiooni strateegia, projektid, töötajad, eelarve, riskid ja töötulemused üheks tervikuks. Nii juhtidel kui töötajatel on paari klikiga olemas ülevaade nii enda või osakonna pooleliolevatest ja lõpetatud ülesannetest koos aja- ja rahakasutusega. PlanPro sobib hästi ka suurtele ja väga suurtele organisatsioonidele - võite unustada erinevate tööplaanide koostamise Exceli tabelites ja vaid ühte funktsiooni täitvad äritarkvarad.

PlanPro tarkvara on välja töötatud Eestis, selle kasutamise loogika põhineb Eestis välja kujunenud tegevuste planeerimise, eelarve koostamise ning töötulemuste hindamise ja eelarve kasutuse jälgimise taval. Kogu süsteemi arhitektuur on paindlik ning võimaldab lihtsalt arendada juurde uut, kliendi protsessidest ja vajadustest lähtuvat funktsionaalsust, samuti seda integreerida teiste süsteemidega.

Ettevõtte asutajatel ja juhtidel on pikaajaline strateegilise juhtimise alane kogemus nii avalikus kui erasektoris ning seega mõistame ja oskame analüüsida suurepäraselt organisatsioonide probleeme ning pakkuda sobivaid lahendusi. Oleme pikaajalise kogemusega valdkonna eksperdid ning aitame ning nõustame oma kliente ka sisulistel (planeerimine, eelarvestamine jne) teemadel.

EESTIKEELNE KASUTAJALIIDES JA KASUTAJATUGI
Tarkvara on välja töötatud Eestis ning selle kasutamise loogika põhineb Eestis välja kujunenud tegevuste planeerimise, eelarve jälgimise ning töötulemuste hindamise taval.
KÕIK-ÜHES LAHENDUS

Lisaks tavapärasele projektijuhtimisele võimaldab tarkvara teha palju muudki nagu näiteks tööaja planeerimine, eelarvestamine, riskijuhtimine, arenguvestluste läbiviimine ja kompetentside hindamine.

SOODSAM KUUTASU KUI VÄLISMAISTEL
Kes ei tahaks maksta vähem ning saada rohkem funktsionaalsust? Muidugi maksad vaid nende moodulite eest, mida reaalselt ettevõttes kasutad.
TASUTA VERSIOONIUUENDUSED

Koostöös klientidega täiustame ja arendame tarkvara pidevalt. Koos hooldusteenusega saavad kliendid meilt alati kõige uuema tarkvara versiooni ning tasuta kasutajatoe.