fbpx
Postimehe artikkel: “PlanPro – terviklik juhtimistarkvara, mis aitab säästa aega ja raha”

Postimehe artikkel: “PlanPro – terviklik juhtimistarkvara, mis aitab säästa aega ja raha”

Kuidas hoida fookust eesmärkidel, korraldada meeskondade tööd, planeerida eelarvet, juhtida riske, monitoorida ja hinnata töötulemusi hästi ja efektiivselt? Spetsiaalne juhtimistarkvara koondab info ja sellega seotud tegevused (ja nende planeerimise) ühte digikeskkonda. See muudab sisemiste protsesside haldamise selgemaks, efektiivsemaks ja läbipaistvamaks. On üsna levinud, et organisatsioonides kasutatakse info kogumiseks, haldamiseks ja edastamiseks erinevaid Exceli faile ja […]

Agiilne strateegiline juhtimine – uue aja kriitiline edutegur

Agiilne strateegiline juhtimine – uue aja kriitiline edutegur

4 põhjust, miks muutumatuna püsiva strateegia olemasolust enam ei piisa Teame, et püsivalt edukad on need organisatsioonid, kes juhivad teadlikult nii lühi-, kesk-pikka kui ka pikaajalist tulemuslikkust. Kuid kuidas seda efektiivselt teha ja tagada soovitud haldusvõimekus? Kuidas garanteerida, et strateegiline planeerimine ja juhtimine oleks järjepidevalt ümbritsevate muutuste ja muudatustega kooskõlas ning see kõik kajastuks ka […]

Külalispostitus/Kaido Pajumaa: 10 punkti, mida arenguvestluseid läbi viies tasub silmas pidada

Külalispostitus/Kaido Pajumaa: 10 punkti, mida arenguvestluseid läbi viies tasub silmas pidada

Selles külalispostituses jagab PlanPro blogi lugejatega oma mõtteid ja soovitusi arenguvestluste teemal Kaido Pajumaa, kes on Motivaator.ee asutaja, juht ja koolitaja. Arenguvestlus (ing performance appraisal) kui mõiste ei ole usutavasti võõras mitte ühelegi inimesele Eestis. Küll aga võib selle sisu omade inimeste jaoks erinevat tähendust, kuna ettevõtted lähenevad sellele mitmeti. Alustame numbritest, näiteks tulid Impraise […]

Kliendilugu: Keskkonnaministeeriumi, Keskkonnaagentuuri ja Maa-ameti kogemus “PlanPro tarkvara aitab meil astuda ühte sammu ühiste eesmärkide suunas”

Kliendilugu: Keskkonnaministeeriumi, Keskkonnaagentuuri ja Maa-ameti kogemus “PlanPro tarkvara aitab meil astuda ühte sammu ühiste eesmärkide suunas”

Selles kogemusloos on fookuses avaliku sektori asutused, kus PlanPro tarkvara on leidnud laialdast kasutust. Oma kogemusi tarkvara kasutamise ja juurutamisega jagavad Keskkonnaministeerium (KeM) ning ministeeriumi valitsemisalasse (VA) kuuluva riigiasutuse Keskkonnaagentuuri (KAUR) ning valitsusasutuse Maa-amet (MA) esindajad. Kogemust on neil mitme aasta jagu – kõigis asutustes on alates 2020.a sügisest kasutusel juhtimise infosüsteemi rakendustarkvara PlanPro. Vestlusringis […]