Asendage lugematud Exceli failid oma ettevõttes ühe võimeka tarkvaralahendusega, mis aitab koondada olulised sisemised protsessid ühte infosüsteemi.

Meie tänased kliendid teenindussektoris kasutavad PlanPro tarkvara erinevate protsesside haldamiseks.

  • Strateegilise tegevuskava rakendamine - planeerige pika- ja lühiajalistest eesmärkidest lähtuvaid konkreetseid tegevusi, ja jälgige seatud eesmärkide saavutamist vastavalt kokkulepitud ajakavale.
  • (Arendus)projektide juhtimine - pandeemia-järgne teenindussektor on paljuski veel rohkem digitaliseeritud  ja personaalsem kui varem. Juhi, halda ja hinda arendusprojekte mugavalt ühes infosüsteemis, et pakkuda oma klientidele veel paremat, rätsepatööna näivat teenindust ja unikaalset kliendikogemust.
  • Riskijuhtimine: nii klientide kui ka töötajate tervis ja heaolu on iga teenindusettevõtte prioriteet. Juhtige ettevõtte riske, et toetada strateegia elluviimist, aidates saavutada finants- ja tegevuseesmärke ning ära tunda võimalusi ja hoida ära mittesoovitud sündmuseid.
  • Töötajate areng ja arendamine - teenindusettevõtted on olulised tööandjad. Looge sisukate arengu- ja tulemusvestluste abil süsteem saavutuste tunnustamiseks, väärtuste tugevdamiseks ja tulemuslikkuse parandamiseks. Võimaldage juhtidel teha objektiivsemaid palga-, edutamis- ja järelkasvu puudutavaid otsuseid, hinnates tulemuslikkust faktide, mitte arvamuse põhjal. Hinnake kompetentse ja/või väärtuspõhist käitumist, pühendumust ja rahulolu, kaardistage ettevõttest lahkumise põhjused. Vähendage administreerimisele kuluvat aega ning muutke kogu protsess kõigile osalejatele hõlpsamaks, kasutades vestluste ettevalmistamiseks ning kokkuvõtete tegemiseks ühtset elektroonilist keskkonda.

1 infosüsteem, 50% vähem Excelit, 100% läbipaistvust

Soovite lahenduste ja võimaluste kohta rohkem teada?

Küsi lisainfot

Efektiivsemad protsessid

9 mooduliga terviklik tarkvaralahendus, mis aitab muuta organisatsiooni tööprotsesse kiiremaks ning läbipaistvamaks. 

Väiksem ajakulu

Infosüsteem aitab vähendada administreerimisele kuluvat aega ning toetab tõhusamat koostööd ja infovahetust organisatsioonis.

Tõestatult võimekas

Lahendus on loodud koostöös Eesti tippjuhtide ja -spetsialistidega ning on kasutuses paljudes ettevõtetes ja avaliku sektori asutustes.

PlanPro lahendused teenindusettevõtetetele

PlanPro klientidel on 500+ strateegilist eesmärki, 30 000+ tööülesannet ja eelarvete maht 990 miljonit eurot.

PlanPro juhtimistarkvara on võimalik võtta kasutusele sobivas ulatuses, seadistades seda vastavalt organisatsiooni vajadustele.

Tutvu võimalustega:

Tööde haldamine ja projektide juhtmine
Strateegiline juhtimine
Riskijuhtimine
Tööaja planeerimine ja mõõtmine
Eelarve koostamine
Arenguvestlused

Kindlasti saame ka Sulle kasulikud olla!
Soovin tellida demo