Terviklik ülevaade organisatsiooni tegevusriskidest

Iga organisatsioon puutub erinevate riskidega, mis tema tegevust võivad mõjutada. Oluline on need riskid kindlaks teha, kategoriseerida, analüüsida ja hallata, et vähendada võimalikku kahju. Väljakutse seisneb aga selles, kuidas neid riske ja nende maandamist tõhusalt juhtida. Asendage oma Exceli tabel professionaalse IT-süsteemiga, mis võimaldab koostööd, tõstab organisatsiooniüleselt teadlikkust ja tagab info terviklikkuse.

1 infosüsteem, 50% vähem Excelit, 100% läbipaistvust

Riskijuhtmine

Riskijuhtimine

 • Riskide identifitseerimine
 • Riski mõju ja tõenäosuse hindamine
 • Riski maandamise eest vastutaja määramine
 • Riski maandamise tähtaja määramine
 • Riski maandamistegevuste täitmise jälgimine
 • Auditite järeltegevuste haldamine

Juhtumite haldamine

 • Juhtumite registreerimine ja menetlemine
 • Custom-andmeväljadega vorm
 • Ülevaade menetlemise seisust

Täiendavad võimalused

Kasutades teisi PlanPro poolt pakutavaid funktsioone, saab:

 • Juhtida projekte, kasutades eri vaateid (tahvalvaade, gantti graafik)
 • Tööülesanded siduda erinevate tegevuskavadega
 • Tööülesannetele töötajate lõikes aega plaanida ja tegelikku logida
 • Tööülesannete täitmiseks vajalikku eelarvet planeerida
 • Viia strateegilised eesmärgid iga töötajani

Efektiivsemad protsessid

9 mooduliga terviklik tarkvaralahendus, mis aitab muuta organisatsiooni tööprotsesse kiiremaks ning läbipaistvamaks. 

Väiksem ajakulu

Infosüsteem aitab vähendada administreerimisele kuluvat aega ning toetab tõhusamat koostööd ja infovahetust organisatsioonis.

Tõestatult võimekas

Lahendus on loodud koostöös Eesti tippjuhtide ja -spetsialistidega ning on kasutuses paljudes ettevõtetes ja avaliku sektori asutustes.

Sulle võivad pakkuda huvi ka:

PlanPro juhtimistarkvara on võimalik võtta kasutusele sobivas ulatuses, seadistades seda vastavalt organisatsiooni vajadustele.