Kompetentside hindamine – töötaja ja juhi hinnang

Arenguvestlus ja kompetentside hindamine

Töötaja ja juhi hinnang kompetentsidele visualiseeritud graafikul