Korduma kippuvad küsimused (KKK)

PlanPro on tööde kavandamise, teostamise ja jälgimise tarkvara. Kuid mitte ainult. PlanPro kui terviklik juhtimistarkvara sisaldab võimalusi erinevate sisemiste protsesside juhtimiseks, hõlmates nii strateegilist planeerimist, tööülesannete haldamist, riskijuhtimist, eelarvestamist, ajaarvestust kuni arengu- ja tulemusvestluste ning kompetentside hindamiseni välja.

Probleemid, mida PlanPro lahendab, on olemas igas ettevõttes ja igas organisatsioonis: kuidas me seame sihte ja eesmärke, kuidas viime need igapäevaellu ja iga töötajani ning kuidas me veendume, et liigume oma seatud eesmärkide suunas.

PlanPro tarkvara on juba täna kasutusel väga erinevates sektorites: riigiasutused, kohalikud omavalitsused, tervishoid, haridus, tööstus, teenindus.

Tutvu ka meie klientide kogemuslugudega.

Jah, muidugi!    

Tavaliselt alustame sellest, et lepime kokku kohtumise (näost-näkku või veebi vahendusel). Kohtumisel tutvustab meie esindaja tarkvara võimalusi ning vastab tekkinud küsimustele. Lisaks selgitab välja kliendi esmased ootused ja vajadused.

PlanPro on platvorm, mille iga organisatsioon saab kohandada oma vajadustele ning protsessidele vastavaks. PlanPro kasutuselevõtmiseks on vajalik see juurutada.  Seetõttu ei paku me tasuta prooviperioodi, küll aga oleme peale tutvustavat demo valmis jagama ligipääsu demokeskkonnale, et saaksite iseseisvalt võimalustega lähemalt tutvuda.

Seega alustada tasuks sellest, et võtad meiega ühendust info@planpro.ee ja lepime kokku juba edasises. 

Excel ei sobi kasutamiseks infosüsteemina, kuna on tabelarvutusprogramm!

PlanPro on terviklik äritarkvara, mis muudab organisatsiooni sisemised protsessid oluliselt kiiremaks ning jälgitavamaks. Andmete sisseviimine PlanProsse aitab ka andmeid korrastada, dubleerimist vältida ning vähendada digitaalset fragmenteeritust organisatsioonis ja selle allüksustes. Näiteks kui praegu on projektid või osakonna tööülesanded eri dokumentides, siis PlanPro tarkvarasse andmete sisestamisel info ühtlustub.

Vajadusel saame pakkuda tarkvara juurutuse käigus lisateenusena ka andmete ületoomist Excelist.

PlanPro tarkvara saate kasutada nii pilvelahendusena (PlanPro server asub Eestis) kui ka saate paigaldada selle oma serverisse.

PlanPro tarkvaral on äritaseme turvalisus (OWASP sertifikaat).

PlanPro koosneb järgmistest moodulitest: tööülesanded (tegevused ja projektid), ajaplaneerimine, strateegia, mõõdikud, tegevuskavad, partnerid, riskid, eelarve, vestlused.

 

PlanPro tarkvara on võimalik võtta kasutusele sobivas ulatuses, seadistades seda vastavalt organisatsiooni vajadustele. Kõiki mooduleid ei pea kasutama, kui organisatsioon selleks veel valmis ei ole; mittekasutatavad moodulid saab välja lülitada.

Meie kogemus näitab, et sageli alustatakse juurutamist näiteks ühest moodulist (näiteks vestlused või tööülesanded koos strateegiliste eesmärkidega) ning seejärel võetakse kasutusele täiendavaid võimalusi nagu näiteks ajaarvestus, riskide haldamine või eelarve planeerimine.

Esmane seadistamine ei võta kaua aega: meie loome kliendile keskkonna, viime läbi peakasutajate koolituse, anname ligipääsu juhenditele.

PlanPro juurutusprotsessi pikkus varieerub ning sõltub sellest, millised moodulid kasutusele võetakse, millised on tänased (äri)protsessid ning kas juurutuse teeme meie või klient oma meeskonnaga iseseisvalt. Oluline on meeles pidada, et mida suurem organisatsioon ja keerulisemad protsessid, seda kauem aega peab arvestama tarkvara integeerimiseks sisemistesse protsessidesse.

Ühe mooduli juurutusprotsessi (vestluste mooduli näitel) kohta saab rohkem lugeda SIIN.

Pikaajalisele kogemusele ja parimale praktikale tuginedes ei soovita me olemasolevate andmete 1:1 ülekandmist süsteemi.

Tarkvara eduka kasutamise üks eeldus on see, et andmed ja protsessid uuenevad samuti, mitte ei viida olemasolevaid praktikaid uude süsteemi. Kui aga näiteks on PlanPro’s olemas strateegilised eesmärgid ja neile lisatakse tööülesanded, siis nende andmete omavaheline seostamine strateegia on võimalik masstoimingute abil.

Kindlasti on abi võimekast peakasutajast ning soovi korral saame lisateenusena pakkuda juba korrastatud andmete ületoomist PlanPro’sse.

Kui sageli on nii, et sidusasutused töötavad igaüks oma või iseseisvate lahendustega, siis PlanPros saavad need asutused töötada ühe tsentraliseeritud lahendusega ja ühtses inforuumis. PlanPros saab iga tütarettevõte või haldusala asutus oma konto ehk “pesa”. Seotud ettevõtted/asutused saavad omavahel ühiste eesmärkide täitmiseks tööülesandeid jagada ja teha koostööd, seda nii kindlate projektide raames kui ka näiteks ühise eelarve planeerimisel. Töötajad näevad vaid oma ettevõtte/ asutuse andmeid ning seda infot, mis on ühine mõne teise ettevõtte/asutusega. Ka vestluse vormid võivad olla igal organisatsioonil täiesti erinevad. 

Tsentraliseeritud lahendus võimaldab on-premise variandi puhul vähendada näiteks järgmisi kulusid:

  • Hoolduskulud, kuna hooldust tuleb ette näha ainult ühe lahenduse puhul;
  • IT personalikulud, sest vajalike töötajate arv on väiksem ja neid saab koolitada hoopis tsentraliseeritud lahendust administreerima ja seadistama;
  • Infrastruktuuriga seotud kulud, kuna iga asutus ei vaja oma serveriressursse.

PlanPro’sse sisselogimine toimub alati veebipõhiselt ning selle kasutamine ei nõua eraldi programmi installeerimist seadme(te)sse.

Kasutajad ja struktuur tulevad sisse Active Directory või Azure AD liidese kaudu, mis tähendab, et PlanPro tarkvarasse saavad kasutajad sisse logida sama kasutajatunnusega nagu oma arvutissegi. Võimaldame ka automaatset sisselogimist (Single Sign-On, SSO).

Kui ettevõttel puudub AD, siis loomulikult on võimalus ka PlanPro’s kasutajakontosid luua käsitsi.

Kasutajate autentimine võib toimuda kasutajanime ja parooli, ID-kaardi või mobiil-IDga.

PlanPro tarkvara täieneb ja areneb koostöös meie klientidega pidevalt. Versiooniuuendusi anname välja 1-2 korda kuus.

Meie serveris olevatele keskkondadele paigaldame versiooniuuenduse alati ise. Kui tarkvara on kliendi serveris, siis paigaldab uuenduse kliendi IT või võite uuendamise tellida ka meilt (sõltub lepingust).  Versiooniuuenduse paigaldamine võtab tavaliselt aega vaid mõni minuti. 

PlanPro tarkvara kasutajaliides on eesti, inglise, vene, rumeenia ja montenegro keeles. 

Kasutajatugi on seotud lepingutingimustega, millest lähtuvalt pakume peakasutajatele kokkulepitud mahus kasutajatuge e-maili ja telefoni teel.  

PlanPro kasutajajuhend on tarkvara kasutajatele leitav tarkvarast, selleks on olemas kasutajaliides üleval päises Abi nupp. 

Kui Sa ei leidnud oma küsimusele vastust, siis kirjuta meile info@planpro.ee ning vastame Sulle esimesel võimalusel.

Küsi tasuta demo!

Täitke palun kontaktivorm ning võtame teiega ühendust.

Mind huvitab: