Asendage lugematud Exceli failid ühe võimeka tarkvaralahendusega, mis aitab koondada olulised protsessid ühte infosüsteemi.

Meie tänased kliendid kohalikes omavalitsustes kasutavad PlanPro tarkvara erinevate KOVidele omaste protsesside haldamiseks.

  • Koalitsioonilepingust tulenevate kokkulepete täitmine, korraldamine, jälgimine, tulemuste analüüs.
  • Omavalitsuse arengukavast ja eelarvestrateegiast lähtuvate tegevuste eesmärgistamine, tegevuskavade koostamine, riskianalüüs, hankeplaanide koostamine ja kõige eeltoodu jälgimine.
  • Kohaliku omavalitsuse ja selle allasutuste töötajate pideva arengu kindlustamine ja arenguvestluste läbiviimine töötajatega. Vähendage administreerimisele kuluvat aega ning muutke kogu protsess kõigile osalejatele hõlpsamaks kasutades nutikat lahendust arenguvestluste läbiviimiseks.

1 infosüsteem, 50% vähem Excelit, 100% läbipaistvust

Soovite lahenduste ja võimaluste kohta rohkem teada?

Küsi lisainfot

Efektiivsemad protsessid

9 mooduliga terviklik tarkvaralahendus, mis aitab muuta organisatsiooni tööprotsesse kiiremaks ning läbipaistvamaks. 

Väiksem ajakulu

Infosüsteem aitab vähendada administreerimisele kuluvat aega ning toetab tõhusamat koostööd ja infovahetust organisatsioonis.

Tõestatult võimekas

Lahendus on loodud koostöös Eesti tippjuhtide ja -spetsialistidega ning on kasutuses paljudes ettevõtetes ja avaliku sektori asutustes.

PlanPro lahendused kohalikule omavalitsusele

PlanPro klientidel on 500+ strateegilist eesmärki, 30 000+ tööülesannet ja eelarvete maht 990 miljonit eurot.

PlanPro juhtimistarkvara on võimalik võtta kasutusele sobivas ulatuses, seadistades seda vastavalt organisatsiooni vajadustele.

Tutvu võimalustega:

Tööde haldamine ja projektide juhtmine
Strateegiline juhtimine
Riskijuhtimine
Tööaja planeerimine ja mõõtmine
Eelarve koostamine
Arenguvestlused

Kindlasti saame ka Sulle kasulikud olla!
Soovin tellida demo