Kliendilugu Keskkonnainvesteeringute Keskus

Keskkonnainvesteeringute Keskus kasutab PlanPro tarkvara juhtimistööriistana ning töövahendina, mis on aidanud lihtsustanud aruandlust ja tööaja kaardistamist kogu organisatsioonis. PlanPro on kasutusel ka arenguvestlusteks.