fbpx
Kliendilugu: Tootmisettevõte MDC Max Daetwyler saavutas PlanPro kasutuselevõtuga märkimisväärse ajasäästu

Kliendilugu: Tootmisettevõte MDC Max Daetwyler saavutas PlanPro kasutuselevõtuga märkimisväärse ajasäästu

Masinaehitusettevõttes MDC Max Daetwyler on PlanPro tarkvara kasutuselevõtt arenguvestluste, katseaja lõpu vestluste jt personalivestluste protsessi märksa efektiivsemaks muutnud ning ajasääst on märkimisväärne, kinnitab ettevõtte personalispetsialist Algi Van Rens. Vestlusi peetakse ka tootmistöötajatega, mis ei ole Eestis väga tavapärane. Mis sai tarkvara valikul määravaks? Vajadus tarkvara järele tekkis paar aastat tagasi soovist leida arenguvestluste läbiviimiseks praktilisem […]

Kliendilugu: KIK kasutab PlanPro tarkvara juhtimistööriistana ning töövahendina, mis on aidanud lihtsustada aruandlust ja tööaja kaardistamist kogu organisatsioonis

Kliendilugu: KIK kasutab PlanPro tarkvara juhtimistööriistana ning töövahendina, mis on aidanud lihtsustada aruandlust ja tööaja kaardistamist kogu organisatsioonis

Seekord oli meil rõõm vestelda Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) finants- ja haldusosakonna juhataja Maarika Kõrmi ja finantskontrolleri Eva Kaarliga, kes jagasid KIK kogemust PlanPro tarkvara juurutamisel ja kasutamisel. PlanProd on KIK kasutanud nüüdseks juba kolm aastat. Maarika lai tööpõld hõlmab nii raamatupidamise, asjaajamise, halduse, kommunikatsiooni, kvaliteedi, personali ja IT valdkondi. Eva keskendub Maarika tiimis oma igapäevatöös […]

Kliendilugu: Keskkonnaministeeriumi, Keskkonnaagentuuri ja Maa-ameti kogemus “PlanPro tarkvara aitab meil astuda ühte sammu ühiste eesmärkide suunas”

Kliendilugu: Keskkonnaministeeriumi, Keskkonnaagentuuri ja Maa-ameti kogemus “PlanPro tarkvara aitab meil astuda ühte sammu ühiste eesmärkide suunas”

Selles kogemusloos on fookuses avaliku sektori asutused, kus PlanPro tarkvara on leidnud laialdast kasutust. Oma kogemusi tarkvara kasutamise ja juurutamisega jagavad Keskkonnaministeerium (KeM) ning ministeeriumi valitsemisalasse (VA) kuuluva riigiasutuse Keskkonnaagentuuri (KAUR) ning valitsusasutuse Maa-amet (MA) esindajad. Kogemust on neil mitme aasta jagu – kõigis asutustes on alates 2020.a sügisest kasutusel juhtimise infosüsteemi rakendustarkvara PlanPro. Vestlusringis […]

Elroni kogemus: suurimaks kasuteguriks PlanPro tarkvara kasutamisel on efektiivsemad protsessid ja parem infovahetus ettevõtte sees

Elroni kogemus: suurimaks kasuteguriks PlanPro tarkvara kasutamisel on efektiivsemad protsessid ja parem infovahetus ettevõtte sees

Oma kogemust PlanPro tarkvara kasutamisel jagavad Elroni (Eesti Liinirongid AS) arendusjuht Nele Gerberson ja ohutusjuht Natali Aosaar. Elron on igale eestlasele tuttav. Kuidas tutvustate Elronit ise? Meie kui Eesti ainsa rongidega riigisisest reisiteenust korraldava ettevõtte ülesandeks on pakkuda üle Eesti kiiret, mugavat, keskkonnasõbralikku ja ohutut transporditeenust. Elroni põhiväärtusteks on turvalisus, usaldusväärsus, kiirus, kliendikesksus ja keskkonnasõbralikkus. […]