PlanPro on kättesaadav Riigipilves

Meil on hea meel teatada, et PlanPro on nüüdsest majutatud ning teenusena kättesaadav ka riigipilve vahendusel. Riigipilv on riiklikult hallatud pilvkeskkond, mis võimaldab pakkuda avalikule sektorile keskseid IT-taristu lahendusi ja teenuseid. Riigipilve projekti eest vastutab Riigi ...

PlanPro aitab tõhustada riskijuhtimise protsesse – uued võimalused riskihalduse moodulis

PlanPro aitab tõhustada riskijuhtimise protsesse – uued võimalused riskihalduse moodulis Iga organisatsiooni tegevus on seotud riskidega, mis otseselt või kaudselt, tekivad sisemiste protsesside, inimeste, tegevuste, süsteemide või väliste sündmuste sobimatusest. Näiteks levinumad on ...

Versiooniuuendus 8.4: lisaväljad tegevuse vormil; ID-kaardiga sisselogimine; personaalsed tegevused

Versiooniuuendus 8.4 hõlmab lisaks paljudele kasutajamugavusega seotud parendustele ka funktsionaalsuse täiendusi. Olulisemad täiendused on:   Custom andmeväljadega tegevuse vorm Tegevuskaardile on võimalik vastavalt organisatsiooni vajadustele lisada andmevälju ning need kuvatakse ...

Vesiooniuuendus 8.3: Loodud tööaja planeerimise võimalus; uuenenud vasak menüü

Meil on hea meel teatada, etPlanPro planeermise tarkvara funktsionaalus on täienenud. Loodud tööaja ressursi planeerimise võimalus, mis aitab kogu meeskonna aega planeerida. See tähendab, et töötaja kalendrisse saab kellaajaliselt broneerida aja mingi ülesande täitmiseks. Loodud liidesed tööaja ...

Versiooniuuendus 8.2: meeskonnaliikmetele rollide määramine tegevustepõhiselt; tegevuste kopeerimine ja aktsepteerimine

Valminud on järjekordne suurem versooniuuendus. PlanPro projektijuhtimise moodulis: Struktuuri, strateegia, riskide ja tegevuskavade vaadete hierarhiasse lisatud kõigi puu elementide avamise ja sulgemise võimalus. Avatud olekus kirjele vajutades avaneb kirje muutmise aken. Uuenenud eelarve vorm. ...

Versiooniuuendus 8.1: Uus vestluse tüüp – adapteerimiskava, vaheetappide loomise võimalus, uuendatud seadete osa

Uuendused personali hindamise moodulis: Lisatud uus vestluse tüüp: adapteerimiskava. Seda saab kasutada uue töötaja tööleasumisel uue töötaja juhendamiseks ja sisseelamise toetamiseks. Kõigepealt täidab vestluse vormi juht, seades töötajale katseajaks eesmärgid. Juht määrab uuele töötajale ...