Uudised

Versiooniuuendus 8.2: meeskonnaliikmetele rollide määramine tegevustepõhiselt; tegevuste kopeerimine ja aktsepteerimine
Valminud on järjekordne suurem versooniuuendus. PlanPro projektijuhtimise moodulis: Struktuuri, strateegia, riskide ja tegevuskavade vaadete hierarhiasse lisatud kõigi puu elementide avamise ja sulgemise võimalus. Avatud olekus kirjele vajutades avaneb kirje muutmise aken. Uuenenud eelarve vorm. Otsingu aken paigutatud tegumiribale. Algus- ja lõppkuupäevade viimine eraldi tulpadesse. Kui tegevuse tähtaeg on ületatud, muutub staatuse
Versiooniuuendus 8.1: Uus vestluse tüüp – adapteerimiskava, vaheetappide loomise võimalus, uuendatud seadete osa
Uuendused personali hindamise moodulis: Lisatud uus vestluse tüüp: adapteerimiskava. Seda saab kasutada uue töötaja tööleasumisel uue töötaja juhendamiseks ja sisseelamise toetamiseks. Kõigepealt täidab vestluse vormi juht, seades töötajale katseajaks eesmärgid. Juht määrab uuele töötajale juhendaja, kas samuti saab omalt poolt täiendada vormi eesmärkidega ja lisada infot. Seejärel läheb adapteerimiskava töötajale tutvumiseks ja kinnitamiseks. Muudatused
Versiooniuuendus 8.0: uuenenud kujundus, tegevuse vorm ja vasakmenüü, loodud võimalused 360 kraadi tagasiside hindamiseks
Valminud on PlanPro juhtimistarkvara versioon 8.0. Uuendused tööplaanide haldamise moodulis: Uuenduses oleme rõhku pannud kasutusmugavusele, kiirusele ja operatiivsusele. Selleks oleme loonud uue kujunduse, mis loob fookuse sisule ja on intuitiivsem kasutada. Vasaku puu oleme teinud ülevaatlikumaks. Nüüd on näha, millise osakonna, eesmärgi või tegevuskava jne eest on kasutaja vastutav (rasvases kirjas)
Versiooniuuendus 7.6: täiendatud tegevuste filtrit, lisandunud graafikud, uued võimalused personalihindamise moodulis
Valminud on järjekordne versiooniuuendus mis sisaldab uut funktsionaalsust ja palju uusi võimalusi. Uuendused tööplaanide haldamise moodulis: Tegevuse filterisse on lisandunud võimalus ainult teatud tegevuse tüüpide kuvamiseks, samuti on lisatud filter tegevustele, mille tähtaeg saabub 7 päeva jooksul. Aktiivsuslogi graafikus on võimalus vaadata tegevuse tüüpide graafikut, sealjuures on graafiku värvid on seadistatavad. Aruandes on võimalik nüüd
Versiooniuuendus 7.5: lisandunud vasakmenüü, tahvli vaade, moodulite väljalülitamine
Uues versioonis on lisaks tehnilistele muudatustele (süsteemi kasutuskiiruse oluline kasv)  toimunud suuremad ümberpaigutused kasutajaliidese ülesehitusel. Kasutajaliidese parendamisel oleme keskendunud kasutusmugavuse tõstmisele ning kasutaja saab nüüd mugavamalt keskenduda süsteemis töötamisel vaid sellele infole ja tegevustele, mida tal konkreetsel ajahetkel tarvis on. Strateegiaga, tegevuskavade, riskide, partneritega seotud tegevuste vaated avanevad nüüd vasakmenüü sektsioonidest.
Maanteeamet hakkab kasutama PlanPro tarkvara arenguvestluste läbiviimiseks ja kompetentside hindamiseks
Maanteeamet hakkab kasutama PlanPro tarkvara töötajatega arengu- ja hindamisvestluse, lahkumisintervjuude läbiviimiseks ning kompetentside hindamiseks. PlanPro vestluste mooduli kasutuselevõtt personaliarenduse infosüsteemina annab Maanteeametile tervikpildi organisatsiooni kompetentsitasemetest, personaliarendustegevusest ja arendus- ning koolitusvajadustest, võimaldades analüüsida nii kogu organisatsiooni kui ka erinevate üksuste ja individuaalsete teenistujate kompetentsitasemeid, arengut ja töö tulemuslikkust.
Moldova Välisministeerium ja Moldova E-Riigi Keskus võtsid kasutusele PlanPro tarkvara
Moldova Välisministeerium hakkab PlanPro tarkvara kasutama Moldova ja Euroopa Liidu vahelises assotsiatsioonilepingus Moldovale 2014-2016 seatud strateegiliste eesmärkide ja projektide progressi monitoorimiseks. Moldova valitsuse e-Transformation Agenda eesmärkide ja projektide jälgimine toimub PlanPro tarkvara abil Moldova e-riigi keskuse (e-Government Center) koordineerimisel. PlanPro tarkvara on juba edukalt juurutanud Moldova Vabariigi Valitsuse Riigikantselei, kes kasutab tarkvara alates
Maksu- Ja Tolliamet võtab kasutusele PlanPro vestluste mooduli
Maksu- ja Tolliamet võtab kasutusele PlanPro vestluste mooduli 1500 töötaja arenguvestluse, katseaja- ja lõpuvestluse läbiviimiseks. Projekti käigus arendatakse lisaks juurde kompetentside hindamise funktsionaalsus. PlanPro vestluste ja personali hindamise moodul võimaldab töötajatega läbi viia katseaja, arengu-, hindamis- ja lõpuvestlusi jm. Kogu protsess toimub elektrooniliselt ning on lihtne ja kiire. Personalijuhil on pidev ülevaade täidetud
Versiooniuuendus 7.0
Oleme uuendanud tarkvara vundamendiks olevat raamistikku ja optimeerinud tarkvara arhitektuuri, mis teeb uue versiooni võrreldes vanaga oluliselt kiiremaks.