Asendage lugematud Exceli failid ühe võimeka tarkvaralahendusega, mis aitab koondada olulised protsessid ühte infosüsteemi.

Meie tänased kliendid avalikus sektoris kasutavad PlanPro tarkvara erinevate riigiasutustele omaste protsesside haldamiseks.

  • Valdkonna arengukavade ja programmide planeerimine, seire ning tulemusaruandlus.
  • Tööplaanide ning tegevuskavade koostamine ja jälgimine kooskõlas strateegiliste eesmärkide ja arengukavadega (Hankeplaan, Õigusloome tööplaan, Vabariigi Valitsuse tööplaan (VVTP), Prioriteetide kava, Struktuuriüksuste tööplaanid, Investeeringute kava, Uuringute kava, IT-arenduste kava jm).
  • Projektide (sh struktuuriüleste) haldamine ja tulemuste hindamine.
  • Riskide hindamine ja haldus.
  • Partneritega seotud tegevuste planeerimine ja haldus.
  • Tulude-kulude-investeeringute prognoosid eelarveklassifikaatoris nõutud kontode detailsuses RES/RE sisendi kogumiseks.
  • Valitsemisala allasutuste ülene strateegiline planeerimine ja projektihaldus.
  • Vajalike aruannete automaatne kuvamisvõimalus intranetis või mujal veebikeskkonnas.
  • Katseaja - ja arenguvestluste läbiviimine ja haldus.
  • Kompetentside hindamine ning koolitusvajaduse kaardistamine.

1 infosüsteem, 50% vähem Excelit, 100% läbipaistvust

Soovite lahenduste ja võimaluste kohta rohkem teada?

Küsi lisainfot

Efektiivsemad protsessid

9 mooduliga terviklik tarkvaralahendus, mis aitab muuta organisatsiooni tööprotsesse kiiremaks ning läbipaistvamaks.

Väiksem ajakulu

Infosüsteem aitab vähendada administreerimisele kuluvat aega ning toetab tõhusamat koostööd ja infovahetust organisatsioonis.

Tõestatult võimekas

Lahendus on loodud koostöös Eesti tippjuhtide ja -spetsialistidega ning on kasutuses paljudes ettevõtetes ja avaliku sektori asutustes.

PlanPro lahendused riigiasutustele

PlanPro klientidel on 500+ strateegilist eesmärki, 30 000+ tööülesannet ja eelarvete maht 990 miljonit eurot.

PlanPro juhtimistarkvara on võimalik võtta kasutusele sobivas ulatuses, seadistades seda vastavalt organisatsiooni vajadustele.

Tutvu võimalustega:

Tööde haldamine ja projektide juhtmine
Strateegiline juhtimine
Riskijuhtimine
Tööaja planeerimine ja mõõtmine
Eelarve koostamine
Arenguvestlused

Kindlasti saame ka Sulle kasulikud olla!
Soovin tellida demo