PlanPro meeskonda on oodatud FULL-STACK ARENDAJA

Tule ja teeme koos tarkvara, mida kasutavad kümned tuhanded töötajad igapäevaselt nii Eestis kui mujal maailmas. Meie juures on Sul võimalus teha tehniliselt huvitavat tööd ning seeläbi ise areneda. Anname Sulle palju otsustusvabadust ja kaasarääkimisvõimalusi nii uue funktsionaalsuse arendamisel kui ka olemasoleva ajakohastamisel.   Sinult ootame, et: Omad varasemat kogemust arendajana Tunned hästi PHPd, Javascripti […]

PlanPro versiooniuuendus 9.0: uuenenud kasutajaliides, täiendused strateegia ja eelarve moodulites

PlanPro versiooniuuendus 9.0: uuenenud kasutajaliides, täiendused strateegia ja eelarve moodulites

Meil on hea meel teatada, et PlanPro tarkvara on uuenduste käigus saanud moodsama väljanägemise. Paari kuu jooksul testisid lahendust mitmes etapis meie erinevad kliendid ja saime hulgaliselt ettepanekud, mida võiks veel paremini teha. Vastavalt tagasisidele viidigi sisse hulk täiendusi ja parandusi ning nüüdseks on jõudnud uus kujundus kõigi klientideni. Kasutajaliidese redisainimisel seadsime eesmärgiks säilitada seniste […]

Versiooniuuendus 8.7: tööaja arvestuse funktsionaalsus

Versiooniuuendus 8.7: tööaja arvestuse funktsionaalsus

PlanPro versioonis 8.7 on valmis saanud tööaja planeerimise funktsionaalsus.   Ajakulu planeerimine ja tegelik ajakasutus (Töö)aeg on piiratud ressurss ja sellega tuleb töötajatele töökohustuste seadmisel arvestada. Oluline on aega õigesti planeerida ning lisaks sellele, et mõelda, mida tegemata jätta, tasub alati kaaluda, kas olemasolevaid tegevusi on võimalik optimeerida. Paljude (kontori)töötajate töö iseloom on selline, et […]

PlanPro raportite keskkonna uuendus Moldovas

PlanPro aitab Moldova avalikus sektoris vähendada bürokraatiat ning parandada valitsuse tegevuste läbipaistvust, samuti raportite kvaliteeti ja kättesaadavust. PlanPro tööplaanide, strateegiliste eesmärkide ja monitooringu infosüsteem on edukalt rakendatud Moldova Vabariigis juba 2014. aastast: Riigikantselei kasutab PlanPro tarkvara erinevate Moldova riiklike tegevuskavade ja rahvusvaheliselt finantseeritavate projektide haldamiseks ning Välisministeerium EL assotsiatsioonilepingust tulenevate eesmärkide, tööplaanide ja strateegiliste eesmärkide monitoorimiseks. Perioodil detsember 2018 […]