Kompetentside hindamine – diagramm

Diagrammil kuvatakse on töötaja ja tema juhi hinnangud kompetentside lõikes.