Koolitusvajadused järgmiseks perioodiks | PlanPro

koolitusplaan ja töötaja arenguvajadused

Arenguvestluse käigus kaardistatakse töötajate arenguvajadused. Info on aluseks järgneva aasta koolitusplaani koostamisel.