360-kraadi tagasiside – näidis | PlanPro

360-kraadi tagasiside

Tagasisidet küsitakse töötaja juhilt, alluvatelt, kolleegidelt kui ka väljastpoolt organisatsiooni klientidelt ja partneritelt.
Hinnangu annab ka endale töötaja ise.