Kõik personalivestlused mugavalt ühes süsteemis

Kõik personalivestlused mugavalt ühes süsteemis

Elektroonilises keskkonnas läbiviidava vestluse eeliseks on administreerimise seisukohast kindlasti see, et kõikide töötajate erinevate aastate vestluste vormid asuvad ühes kohas ja on lihtsalt leitavad. Personalijuht (või soovi korral ka osakondade juhid) saab kiiresti vestlusi algatada ning omab jooksvat ülevaadet, kui kaugel vestluste protsess töötajate ja osakondade lõikes on. Lisaks, kui vestluse käigus töötaja eelmise perioodi eesmärkide täitmisele antavad hinnangud on näiteks tulemuspalga maksmise aluseks, on mugav kõigi töötajate vestluste kokkuvõtted salvestada paari klikiga Exceli faili.

Iga vestluse tüübi jaoks sobiv töövoog

PlanPro tarkvara abil saate läbi viia erinevaid vestlusi, nt arenguvestlus koos kompetentside hindamisega, katseaja lõpu vestlus, uue töötaja sisseelamisprogramm, lahkumisintervjuu, 360 või 270 kraadi tagasiside hindamine, töötajate rahulolu-uuring jne. Iga vestluse tüübi jaoks on olemas sobiv töövoog. Näiteks saab valida, kas vestluse täitmist alustab esimesena töötaja või juht, kas juht näeb täidetud ankeedis töötaja vastuseid või mitte, millised küsimused on vastamiseks kohustuslikud jne. Võimalus on kuvada tulemusi visuaalselt ülevaatlikult graafikul.

Ankeetide näidised

Oleme siia välja pannud vaid mõned arenguvestluse jt ankeetide näidised. Teie saate oma küsimustiku kujundada oma ettevõtte vajadustest lähtuvalt ja küsida neid küsimusi, mis just teie jaoks on olulised.

Töötaja ja tema juhi vahel peetava arenguvestluse jutupunktid on tavaliselt järgmised:

  • +  Vaadata üle eelmise periood ülesanded ja analüüsida, kuidas õnnestus nende täitmine;
  • +  Püstitada eesmärgid järgmiseks perioodiks;
  • +  Kaardistada töötaja väärtused ja hinnata oskusi;
  • +  Rääkida, millega töötaja on ning millega ei ole rahul;
  • +  Arutleda, kas midagi vajaks muutmist organisatsiooni, meeskonna, töö sisu või töökorralduse tasandil;
  • +  Selgitada välja töötaja isiklik arenguplaan ja karjäärisoovid;
  • +  Leppida kokku töötaja edasised arendus- ja koolitustegevused.