Montenegro valitsus võtab kasutusele PlanPro tarkvara

Meil on hea meel teatada, et Montenegro Vabariigi valitsus otsustas strateegilise planeerimise ja täitmise monitoorimise abivahendina kasutusele võtta PlanPro tarkvara. PlanPro juurutati esialgu pilootprojektina neljas ministeeriumis ministeeriumite tööplaanide ja projektide planeerimiseks-jälgimiseks ning Riigikantseleis valitsuse tööplaani ja strateegiliste eesmärkide keskseks jälgimiseks ja monitoorimiseks. Edaspidi on plaan PlanPro keskselt kasutusele võtta üleriigiliselt kõikides ministeeriumites. PlanPro tarkvara on juba […]