Küsimustike koostamine ja väljasaatmine toimub vaid paari klikiga.
 
Tänu sellele, et vestluste küsimustikud täidetakse ja kinnitatakse ühtses süsteemis, on hiljem mugav saada arenguvestlustest ülevaadet nii töötajatel, juhtidel kui ka  personalitöötajatel edasiseks analüüsimiseks.
 
Personaliosakond ning juhid saavad luua tervikliku pildi nii erinevate osakondade ja üksikute töötajate arengust, kompetentsidest, eesmärkidest kui ka töö tulemuslikkusest.

Arenguvestlused

PlanPros saab luua piiramatul hulgal erinevaid küsimustikke, nt aastavestlus, kvartalivestlus, hindamisvestlus, koostöövestlus, katseaja lõpu vestlus, lahkumisintervjuu, uue töötaja adapteerimiskava, töötajate rahulolu uuring jne. Soovi korral saab saata erinevatele osakondadele välja hoopis erinevate küsimustega ankeete. Küsimustike mallid on lihtsalt kopeeritavad ja neid saab uuesti kasutada.
arenguvestlus, aastavestlus, tulemuste hindamine
270 või 360 kraadi tagasiside, arenguvestlus

360 või 270 kraadi tagasiside

Saate organisatsioonis läbi viia 360 või 270 kraadi hindamist. See võimaldab struktureeritud vormis saada töötaja tööalase käitumise kohta tagasisidet nii tema juhilt, alluvatelt, kolleegidelt kui ka väljastpoolt organisatsiooni klientidelt ja partneritelt.

Eesmärgistamine ja tulemusjuhtimine

Arenguvestlused on võimalik siduda töötaja isikliku tööplaaniga PlanPro projektijuhtimise moodulis. Vestluse vormil saab kuvada töötaja eelmise perioodi tegevusi ja eesmärke ning järgmist perioodi planeerides lähevad kokkulepitud eesmärgid automaatselt töötaja järgmise aasta tööplaani.
tulemusjuhtimine, arenguvestlus
kompetentside hindamine PlanPro tarkvara abil

Kompetentside hindamine

Töötajate kompetentside hindamine annab väärtuslikku ning infot tööalase edukuse prognoosimiseks. Hindamine toimub ettevõtte üldkompetentside ja erinevate ametikohtade jaoks välja töötatud kompetentsimudelite alusel. Hindamiseks saab kasutada nii erinevaid skaalasid, tasemeid kui ka kommentaarilahtrit.

Arendus- ja koolitusvajaduse väljaselgitamine

Sageli kaardistatakse töötajate koolituse soovid ja vajadused arenguvestluse käigus, kuid seda võib teha ka eraldi küsimustiku abil. Info on aluseks organisatsiooni järgneva aasta koolitusplaani koostamisel.
koolituste planeerimine, koolitusplaan
arenguvestluste tarkvara

Raportid ja analüüs

Kiire ülevaade kogu arenguvestluste protsessist: kui kui palju vestlusi on juba peetud ning kellel on vestlemine pooleli. Kogu info on visuaalselt hästi välja toodud graafikuna. Kõikidest andmetest saab hetkega genereerida soovitud parameetrite alusel aruandeid, mida kuvatakse ekraanil ning soovi korral salvestatakse Excelisse.

Ülevaade PlanPro personalihindamise mooduli funktsionaalsusest

 • + Veebipõhine ligipääs (ettevõtte enda serveris või pilves).
 • + Piiramatu arv küsimustikke.
 • + Küsimustiku mallide loomine.
 • + Lai valik küsimuste tüüpe (13 erinevat).
 • + Abitekstide lisamine küsimuste juurde.
 • + Küsimustikud mitmel lehel.
 • + Küsimustiku sisukord.
 • + Küsimustepõhised õigused (juht, töötaja, mõlemad).
 • + Kompetentside hindamine (üld- ja kutsespetsiifilised kompetentsid).
 • + Küsimustike väljasaatmine osakondadele või üksikutele töötajatele.
 • + Küsimustikule täitmise tähtaja määramine.
 • + Juhtidel võimalus vestluste läbiviimised edasi delegeerida.
 • + Küsimustiku lingi saatmine e-mailile.
 • + Küsimustike väljasaatmise logi (ajalugu).
 • + Eelmise perioodi eesmärkide kuvamine vestluse vormil.
 • + Vestluse käigus kokkulepitavate eesmärkide integreerimine tööplaani.
 • + Küsimustiku tagastamine töötajale täiendamiseks.
 • + Eriarvamuse lisamise võimalus arenguvestluse kinnitamisel.
 • + Küsimustike täitmise staatuste kuvamine graafikuna.
 • + Tulemuste kuvamine graafikuna.
 • + Küsimustiku printimine, salvestamine pdf’iks.
 • + Raportite koostamine, rakendades erinevaid filtreid.
 • + Excelisse eksportimise võimalus.
 • + Ligipääs varasemate aastate küsimustikele.
 • + Küsimustike arhiveerimine.
 • + E-maili teavitused ja meeldetuletused.
 • + Liides kasutajate haldamiseks Active Directory’ga.

PlanPro tarkvara on võimalik võtta kasutusele sobivas ulatuses, seadistades ja kohandades seda vastavalt organisatsiooni vajadustele.

Sulle võivad huvi pakkuda ka...

Strateegiline juhtimine
Riskijuhtimine
Projektijuhtimine
Tööaja planeerimine
Aruanded