Features

projektijuhtimine

Project management

strateegiline juhtimine

Strategic management

tulemusjuhtimine

Performance management

ajahaldus, tööaja planeerimine

Time management

aruanded projektide tulemuslikkuse ja rahakasutuse kohta

Reporting

eelarvestamine

Budgeting

riskijuhtimine

Risk management

meeskonna juhtimine

Team management

360 ja 270 kraadi tagasiside

Feedback

kompetentside hindamine tarkvara abil

Competence tracking

arenguvestlute tarkvara

Performance reviews

ressursside juhtimine

Resource management

500

strategic goals

30 000

tasks

990

MEUR budget

8000

performance reviews

Customers

mem-logo-est
HTM logo EST
MKM logo_est
mnt_logo
AV_logo
cancelaria
rmit_logo

Contact us

Request demo